Algemene Voorwaarden

Toermalijn Dordrecht 

1. Aanvaarding van onze voorwaarden.

Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord va nons zal het feit dat de cliënt die ons een bestelling, een werk of een dienst
toevertrouwt, dient hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.
De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet tegenstelbaar.
De algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming.
De aanvaarding van bestelformulieren, leveringsnota’s of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat wij de inkoopvoorwaarden van de afnemer aanvaarden.

2. Leveringstermijn.
Wij streven ernaar om een bestelling zo snel als mogelijk bij u thuis te bezorgen, echter kunnen er omstandigheden zijn waarop wij

geen invloed hebben. 
Toermalijn Dordrecht maakt gebruik van de dienstverlening van DHL, dus wij zijn uiteindelijk afhankelijk van de snelle service van DHL.

Wij verzenden de pakjes van Maandag tot en met Vrijdag.

3. Prijzen.
Voor alle bestellingen worden de op de dag van de bestelling der goederen geldende prijzen aangerekend.
Voor aangetekende en express zendingen worden extra kosten in rekening gebracht.
Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO’s en inclusief omzetbelasting (btw).
Voordat de overeenkomst tot stand komt zal de totaalprijs kenbaar worden gemaakt.
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke typ- en zetfouten.

Minimale bestelwaarde van de bestelling in onze webshop vanaf € 5,00.

4. Betaling.
Toermalijn Dordrecht hanteert de volgende betaalmethodes:

Overboeking op Bankrekening NL09INGB0007290184 van Bewust Alternatief Ondernemen te Dordrecht
o.v.v. ordernummer,  levering na ontvangst van uw betaling.

-Betaling via Ideal.
– Contant bij afhalen op locatie

5. Verzending.
De verzendkosten voor een pakket bedragen  € 5,50.

Brievenbuspost is een optie die onze webwinkel niet kan
onderscheiden, dus hebben we een oplossing gevonden door die als product in te
voegen in onze webwinkel.
Als u uw bestelling klaar heeft en van mening ben dat deze makkelijk door de brievenbus past,
kunt u in de categorie BRIEVENBUS POST 
dit als artikel toevoegen.

Daarna kiest u als betaal optie afhalen in Dordrecht, daarna kunt u via Ideal afrekenen en zal u voor de verzendkosten slechts € 3,50
betalen.
Wij zorgen ervoor dat uw bestelling dan ook via de brievenbus post wordt verzonden.
Heeft u hierover vragen neem dan gerust contact met ons op!
Vanaf een besteding van € 50.00,- nemen wij de verzendkosten voor onze rekening.
Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid uw bestelling op locatie af te halen, hiervoor selecteert u de optie afhalen op locatie bij het afrekenen.

U betaald dan GEEN verzendkosten.

(u ontvangt een email met de adresgegevens en een verzoek om een tijdstip aan te geven)

Voor bestellingen vanuit het buitenland gelden andere tarieven.

 Wij recyclen en hergebruiken verpakkingsmaterialen.

 6. Retour zenden /  Gebrekkig product

Toermalijn Dordrecht raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen
24 uur te melden, via mail info@toermalijndordrecht.nl
Indien een artikel beschadigd stuk of incompleet is dient de koper Toermalijn Dordrecht hiervan binnen 24 uur op de hoogte te stellen.
Wij vragen u een foto te maken van de door u ontvangen levering waarop de schade goed zichtbaar is van product of pakket.
Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen zeven dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Toermalijn Dordrecht te ontbinden.

De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien de koper de overeenkomst van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk of per email aan Toermalijn Dordrecht te melden.
Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Echter bij het retourneren van edelstenen geldt een retourneer periode van maximale van 3 dagen, dit vanwege de energetische kwetsbaarheid van edelstenen.
Indien hij/zij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk
 – in de originele verpakking aan Toermalijn Dordrecht retourneren, 
conform de door Toermalijn Dordrecht verstrekte instructies.

Een retourzending kunt u opgeven liefst via mail.
U dient zelf zorg te dragen voor de verzending inclusief verzendkosten.
Dit geld niet voor schade artikelen!!
Zodra het pakket retour is ontvangen en gecontroleerd wordt het bedrag wat is overeengekomen aan u teruggeboekt.

 7. Garanties.
Toermalijn Dordrecht staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
De garantietermijn van Toermalijn Dordrecht komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
Deze garantie geldt niet in geval het geval het gebrek is te wijten aan nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging, of onoplettendheid.
Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.
Contractuele garanties gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

8. Klachten- en geschillenprocedure.
8.1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst.
Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@toermalijndordrecht.nl
Uiterlijk binnen 5 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren.
(m.u.v. zon- en feestdagen en vakantie)
Vakanties zullen op onze website en webwinkel tijdig vermeld worden

9. De wet- en regelgeving.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Toermalijn Dordrecht is het Nederlands recht van toepassing.

10. Speciale situaties.
Toermalijn Dordrecht houdt zich ten aller tijden het recht voor klanten te weigeren die op wat voor manier ook geprobeerd hebben misbruik te maken van de diensten van Toermalijn Dordrecht.

De klant zal van de reden van deze weigering op de hoogte gesteld worden.
Als een bestelling beschadigd raakt tijdens het vervoer of zoek raakt tijdens het vervoer probeert  Toermalijn Dordrecht altijd de juiste oplossing te vinden in overleg met het vervoersbedrijf.
Hetzij door middel van het retour sturen van het door u betaalde bedrag of het opnieuw verzenden van het door u bestelde product.
Uiteraard proberen wij eerst te achterhalen wat er mis is gegaan en waar de schuld ligt!