Retourneren

Zenden /  Gebrekkig product
Toermalijn Dordrecht raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 24 uur te melden, via mail info@toermalijndordrecht.nl

Indien een artikel beschadigd stuk of incompleet is dient de koper Toermalijn Dordrecht hiervan binnen 24 uur op de hoogte te stellen.
Wij vragen u een foto te maken van de door u ontvangen levering waarop de schade goed zichtbaar is van product of pakket

Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen zeven dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Toermalijn Dordrecht te ontbinden.
De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.
Indien de koper de overeenkomst van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk of per email aan Toermalijn Dordrecht te melden.
Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te
behouden.
Echter bij het retourneren van edelstenen geldt een retournering periode
van maximale van 3 dagen, dit vanwege de energetische kwetsbaarheid van
edelstenen.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan
Toermalijn Dordrecht retourneren, conform de door Toermalijn
Dordrecht verstrekte instructies.

Een retourzending kunt u opgeven liefst via mail. 
U dient zelf zorg te dragen voor de verzending inclusief verzendkosten.
Dit geld niet voor schade artikelen!!

Zodra het pakket retour is ontvangen en gecontroleerd wordt het bedrag wat is overeengekomen aan u teruggeboekt.

Garanties
Toermalijn Dordrecht staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
De garantietermijn van Toermalijn Dordrecht komt overeen met de
fabrieksgarantietermijn.
Deze garantie geldt niet in geval het geval het gebrek is te wijten aan
nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging, of onoplettendheid.
Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen
service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product
hebben gepleegd.
Contractuele garanties gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet
aan de koper toekent.

Klachten- en geschillenprocedure
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst.
Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@toermalijndordrecht.nl
Uiterlijk binnen 5 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren. (m.u.v.
zon- en feestdagen en vakantie)
Vakanties zullen op onze website en webwinkel tijdig vermeld worden.

De wet- en regelgeving
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Toermalijn Dordrecht is het
Nederlands recht van toepassing.

Speciale situaties
Toermalijn Dordrecht houdt zich ten aller tijden het recht voor klanten te weigeren die op wat voor manier ook geprobeerd hebben misbruik te maken van de diensten van Toermalijn Dordrecht.
De klant zal van de reden van deze weigering op de hoogte gesteld worden.

Als een bestelling beschadigd raakt tijdens het vervoer of zoek raakt tijdens
het vervoer probeert  Toermalijn Dordrecht altijd de juiste oplossing
te vinden in overleg met het vervoersbedrijf.
Hetzij door middel van het retour sturen van het door u betaalde bedrag of het
opnieuw verzenden van het door u bestelde product.
Uiteraard proberen wij eerst te achterhalen wat er mis is gegaan en waar de
schuld ligt!