De beeldentaal van het hindoeisme   

Alle onze boeken zijn nieuw!

winkelwaarde €12.95

Het Hindoeïsme is van de zogenaamde ‘grote’ wereldreligies de oudste; zijn geschiedenis gaat terug tot plm. 3.000 jaar voor de geboorte van Christus.
Meer nog dan een religie is het een manier van leven, die gegroeid is in die duizenden jaren uit een mengeling van verschillende cultuurinvloeden. Mede door deze lange en afwisselende geschiedenis zijn de mythologische en religieuze principes van het Hindoeosme zo veelzijdig, zo wijdvertakt en van een zo grote verfijning, dat volledige kennis daarvan welhaast onmogelijk is.
Dit boek pretendeert dan ook zeker niet om ook maar enigszins een volledig over- of inzicht te bieden in wat Hindoeïsme is. Uitgever en samenstelster hebben zich vooral gericht op de verschijningsvormen van de belangrijkste goden uit het rijkbevolkte pantheon van het Hindoeïsme, verschijningsvormen die in de beeldende kunst vaak op sublieme wijze zijn uitgebeeld. Hierbij volgen zij de opzet die ook aan het eerder verschenen ‘Boeddhaboek’ ten grondslag heeft gelegen en dat tot een door velen gewaardeerd handzaam naslagwerkje heeft gemaakt. Uit de enorme veelvoud van mythologische figuren biedt ‘De Beeldentaal van het Hindoeïsme’ een overzichtelijke selectie. Van iedere afgebeelde goddelijke verschijningsvorm wordt een korte uitleg gegeven. In een apart hoofdstuk wordt een beknopt overzicht gegeven van de rituele gebaren, lichaamshoudingen en attributen die men in de afbeeldingen van de goden aantreft, met vermelding van hun belangrijkste symbolische betekenis. De grote rijkdom aan duidelijke afbeeldingen en het alfabetisch register maken samen het opzoeken van een bepaalde figuur extra gemakkelijk.

Reviews

De beeldentaal van het hindoeisme – Eva Rudy Jansen

 2,50

1 op voorraad