Alle onze boeken zijn nieuw!

PREMAVATAR is een bijzonder boek over een unieke spirituele persoonlijkheid van onze tijd. SWAMI PREMANANDA is een God-gerealiseerde heilige die momenteel zijn verblijfplaats heeft in het hartje van Tamil Nadu, Zuid-India. Door zijn vele volgelingen wordt hij aanzien als een AVATAR, een Incarnatie van Goddelijke Liefde, Wijsheid en Mededogen. Dit boek geeft een relaas van zijn buitengewone leven en geestelijke leiding. In zijn eigen woorden, die de kracht en de charme van authenticiteit uitstralen, wordt een overzicht gegeven van zijn universele, non-sektarische boodschap. “Het Licht scheen in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan.” Deze gevleugelde woorden uit het Evangelie zijn op het ogenblik van het verschijnen van dit boek, nog steeds van toepassing op de situatie waarin Swami Premananda zich bevindt. Als gevolg van een laaghartig complot werd Swamiji op 19 november 1994 door corrupte politie-officieren in de gevangenis gezet, alwaar hij erg mishandeld werd. Tot op heden zijn alle pogingen om recht te doen gelden en hem terug op vrije voeten te krijgen nog niet gelukt. Doorheen heel deze moeilijke periode blijft Swamiji zijn aangeboren gelijkmoedigheid en gelukzaligheid behouden. Net als Jezus vergeeft hij de onwetendheid van zijn tegenstanders. Hij verzekert ons: “Unmai Vellum!” Truth will win! De Waarheid zal zegevieren! Swami Premananda is een avatar van liefde. Zijn leven is een offer aan de mensheid. Hij zegt: “Ik ken niets behalve de smaak van God.” Hij zegt ook: “De essentie van spiritualiteit is eenvoud en nederigheid.” PREMAVATAR is een uitzonderlijk mooi boek. Dirk Gysels, historicus, India- en Ayurveda-expert, kent Swami Premananda van dichtbij en weet in moderne en klare taal te vertellen over deze grote heilige en levende legende voor Oost en West. Swami zelf is eveneens aan het woord alsook mensen die sprekende getuigenissen brengen. Met veel kleurfoto’s. In het Christusleven van Swami Premananda ziet men God aan het werk. Premavatar is een uitstekend boek om kennis te maken met Swami Premananda. Bevat onontbeerlijke achtergrondinformatie en leuke verhalen.


 

 

 

Reviews

Premavatar

 2,50

2 op voorraad