De Depressie Vanuit Verschuivend Perspectief

Alle onze boeken zijn nieuw!

De depressie wordt in dit boek vanuit vier verschillende perspectieven bekeken: het letterlijke, het symbolische, het mythische en het energetische perspectief.
Deze worden systematisch uitgewerkt. Eerst worden de gangbare indelingen van de depressie, de diagnostiek en de behandelingen summier beschreven.
Dan wordt het zicht verruimd en worden minder gangbare overwegingen en behandelvormen, zoals opstellingen, besproken.
Als onderbouwing voor de ongewone en onbegrijpelijke verschijnselen die zich kunnen voordoen tijdens deze vormen van behandeling, worden enkele recente inzichten uit de natuurwetenschappen besproken.
Het is de overtuiging van de auteur dat wij als mens altijd verder willen varen dan de horizon wijst.
Om recht te doen aan dit verlangen, is het noodzakelijk dat we blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden en deze niet op voorhand uitsluiten op grond van oude overtuigingen; overtuigingen die inmiddels gedeeltelijk door de natuurwetenschappen zijn achterhaald.
 Het grote aantal mensen dat lijdt en geleden heeft aan de symptomen van een depressie, illustreert het belang van dit betoog, zowel voor de patiënt als voor zijn behandelaar.
Gradus van Florestein is zelfstandig gevestigd psychiater en psychotherapeut. Naast individuele behandelingen geeft hij samen met Rineke van Voorn de workshop ‘Opstellingen’ en de workshop ‘Transformatie en Munay-Ki rites’.
Eerder publiceerde hij ‘Transpersoonlijke psychiatrie’ en ‘Introductie in esoterische filosofie’.

 

 

 

Reviews

De Depressie Vanuit Verschuivend Perspectief

 2,00

1 op voorraad