Alle onze boeken zijn nieuw!

Paranormale verschijnselen roepen nog altijd verschillende reacties op. De een gelooft er hartstochtelijk in, de ander houdt ze voor bedrog of fantasie.
Terwijl de een het paranormale in het licht ziet van een hogere werkelijkheid, beweert een ander dat de verschijnselen ‘heel gewoon’ zijn.
Al jarenlang proberen parapsychologen langs de weg van betrouwbaar onderzoek meer over deze verschijnselen te weten te komen.
De parapsychologie heeft in de afgelopen jaren allerlei nieuwe wegen gevonden om het paranormale te benaderen.
In dit boekje wordt helder en beknopt uitgelegd wat in de parapsychologie verstaan wordt onder verschijnselen als: telepathie, helderziendheid, psychokinese, paranormale geneeswijzen, uittredingen, bijna- doodervaringen en reïncarnatie. De auteur geeft nuchter en beknopt de nieuwste resultaten weer van onderzoek op dit terrein.
Ook praktische vragen komen ter sprake:
Wat is het verschil tussen roekeloze ‘spelletjes’ en betrouwbaar onderzoek?
Waar kun je terecht voor informatie en hulp op dit gebied?


 

 

Reviews

Para?normaal!

 1,00

1 op voorraad