Trommels & klankinstrumenten – T. Klower

Alle onze boeken zijn nieuw!

Trommels en klankinstrumenten, waarschijnlijk de oudste instrumenten ooit gebruikt, vinden steeds meer enthousiaste toehoorders en bespelers. De onmiskenbare uitwerking die de soms bezwerende, soms opzwepende, klanken hebben op de toehoorder, wordt in dit boek door de auteur, Töm Klöwer, toegelicht vanuit zijn ervaring als musicus, percussionist, docent en ademtherapeut. In zijn inleiding geeft hij een treffende uiteenzetting over de functie en invloed van muziek, en vooral percussieve muziek, in diverse tijden en culturen, en de rechtstreekse betekenis van het gehoor en het luisteren voor ieder van ons. 
Vervolgens worden via duidelijke foto’s en beschrijvingen van vorm en functie meer dan 120 trommels en klankinstrumenten van over de hele wereld aan de lezer voorgesteld. Niet alleen de zo langzamerhand algemeen bekende instrumenten als de djembé, de conga, de bongo’s en de guiro komen aan bod. Ook aan minder gebruikelijke, exotische schoonheden als de braziliaanse vogelfluitjes, de berimbau uit Angola en de kayamba uit Kenia wordt aandacht besteed. 
Het boek besluit met een deel dat uitnodigt tot actie: het biedt de lezer de mogelijkheid om een aantal ritmes uit Afrika, Cuba en Brazilië, zoals de samba, de kpanlongo en de tumboa, zelf te spelen. Met behulp van een eenvoudig lettergreepsysteem, duidelijke annotaties en beschrijvende tekst wordt uiteengezet hoe de verschillende ritmes worden opgebouwd.
Zowel voor professionals als amateurs op dit gebied is dit boek een inspirerende vraagbaak. 


De belangstelling voor het slaginstrument en het gebruik ervan in de Westerse kunst- en amusementsmuziek is in onze eeuw sterk toegenomen. Zo’n 99% van de gebruikte slaginstrumenten is van niet-Westerse oorsprong. In dit boek worden ruim 120 slaginstrumenten uit Afrika, Azië, Midden- en Zuid-Amerika besproken. Daaronder zijn 41 hand- en stoktrommels en verder schud- en raspinstrumenten, schellen, bellen, bekkens en gongs. De meeste van deze instrumenten zijn in onze muziekinstrumentenwinkels verkrijgbaar. Elk instrument wordt kort besproken (oorsprong, bouw) en van de meeste is een kleine (maar duidelijke) zwart-witfoto afgedrukt. In het tweede gedeelte van het boek wordt ingegaan op de speelwijze van slaginstrumenten en worden enkele specifieke ritmen besproken. Een hoofdstuk is besteed aan elementaire ritme-oefeningen; een hoofdstuk gaat over de Afrikaanse, Braziliaanse en Cubaanse ritmen; en ten slotte wordt uitvoerig ingegaan op de speeltechniek van de conga (= trommel) en de shékere (= schudinstrument). Vooral dit tweede deel is moeilijk! Geschikt voor de meer gevorderde percussionist.
 

Reviews

Trommels & klankinstrumenten – T. Klower

 2,50

1 op voorraad