Omgaan met Stress

Alle onze boeken zijn nieuw!
Een praktische handleiding voor een ontspannen leven

Dit Ankertje is geen hoogdravend betoog of handleiding voor artsen en therapeuten – al zullen zij veel van de informatie zeker kunnen gebruiken bij de behandeling van hun patiënten.
Het is een gebruiksboekje voor iedereen die zich (te) gespannen voelt of overspannen is.
De schrijvers vragen ons, ons bewust te worden van de wijze waarop we in het leven staan, waar wij zelf leven en waar we geleefd worden.
We gaan inzien dat we ons lot niet machteloos hoeven te ondergaan, maar dat er keuzemogelijkheden zijn die ons in staat stellen ons leven en onszelf te laten zoals we zijn of te veranderen.
De oefeningen in dit Ankertje zijn eenvoudig en in korte tijd tut te voeren. Het zijn eenmalige ‘opdrachten’, erop gericht ons bewust te maken van onze situatie, om een moment van herkenning en zelf-inzicht op te roepen.
Doel dat de schrijvers nastreven is dat een ieder die onder zware druk moet werken zich realiseert dat we op een gezonde manier met stress om kunnen gaan en dat dat wel moét om gezond te blijven.
Dat stress een signaal is dat ons duidelijk maakt dat we ons op een verkeerd spoor bevinden en . . . dat we zelf de wissel orn kunnen zetten.


 

 

Reviews

Omgaan met Stress

 1,00

1 op voorraad